• Phone031315263
 • Emailmhmh3099@yahoo.com
 • Addressچهارراه فلستین.ابتدای خیابان فردوسی.ساختمان نوید.طبقه دوم.واحد 206
تماس با من
 • Phone031315263
 • Emailmhmh3099@yahoo.com
 • Addressچهارراه فلستین.ابتدای خیابان فردوسی.ساختمان نوید.طبقه دوم.واحد 206
÷ارگی عضله، DHS، ACL، PCL، MCL، آرتروپلاستی، آرتروپلاستی زانو یا تعویض مفصل زانو، آرتروپلاستی لگن، آرتروپلاستی لگن یا تعویض مفصل لگن، آرتروپلاستی یا تعویض مفصل زانو، ارتروپلاستی زانو یا تعویض مفصل زانو، ارتروپلاستی لگن، ارتروپلاستی لگن یا تعویض مفصل لگن، ارتروپلاستی یا تعویض مفصل زانو، ارتروسکوپی، ارتروسکوپی تشخیصی، ارتروسکوپی تشخیصی زانو، ارتوپدی، ارتوپدی در اصفهان، اسپاسم عضله، استئوسارکوم، استئوسارکوم Osteosarcoma، استئوکندروم Osteochondroma، استخوان ران، اسکن رادیوایزوتوپ، اسیب ورزشی، انواع شکستگی استخوان، بافت‌های استخوانی، پارگی ACL، پارگی تاندون، پارگی رباط ÷ا، پارگی رباط پا، پارگی رباط صلیبی، پارگی رباط صلیبی پا، پای پرانتزی، پزشک ارتوپد، پلاک استخوان، پلاک گذاری استخوان شکسته شده، تروما، تشخیص تومور استخوانی، تشخیص و درمان شکستگی، تعویض مفصل ران و لگن، تعویض مفصل زانو یا آرتروپلاستی، تعویض مفصل زانو یا ارتروپلاستی، توده، توده استخوانی، توده استخوانی، جراحی توده استخوان، توده اسکلت، توده اسکلت، جراحی توده بدن، ترینگرفینگر، توده دست، توده دست، تومور استخوان، تومور استخوان چیست، سرطان استخوان چیست، تومور اسکلتی، تومور ژانت سل Giant cell tumor، تومورهای استئوژنیک، تومورهای اسکلتی، تومورهای بدخیم استخوان، تومورهای تهاجمی استخوان، تومورهای خوش خیم استخوان، تومورهای خوش خیم و بدخیم اسکلت بدن، جراحی استخوان شکسته، جراحی توده استخوان، جراحی توده بدن، جراحی تومور استخوان، جراحی تومور اسکلتی، جراحی شکستگی استخوان، جراحی لگن، جراحی های ارتو÷دی، جراحی های ارتوپدی، درمان ارتوپدی، درمان پای پرانتزی، درمان تومور استخوان، درمان سرطان استخوان، درمان شکستگی استخوان، دکتر محسن حیدری ارتوپد در اصفهان، دلایل شکستگی استخوان، رباط صلیبی پا، سارکوم یوینگ Ewing’s Sarcoma، سایت پزشک ارتوپد، سرطان استخوان، سلول های سرطانی بافت استخوان، سی تی اسکن، ام ار ای، رادیولوژی، شایعترین تومورهای اولیه بدخیم استخوانی، شکستگی، شکستگی استخوان، شکستگی استخوان چیست؟، شکستگی استخوان و عوارض آن، شکستگی فمور، شکستگی فمور و لگن، شکستگی گردن فمور، شکستگی لگن، شکستگی لگن، جراحی لگن، شکستگی های لگن، علائم تومور استخوان، علائم شکستگی، عمل جراحی تعویض مفصل لگن، فراکچر استخوان، فوق تخصص تومورهای اسکلتی، فوق تخصص جراحی تومور، فیزیوتراپی استخوان، کندروسارکوم Chondrosarcoma، کیست استخوانی Simple bone cyst، کیست غیرطبیعی استخوان، گذاشتن پلاک در استخوان، متخصص ارتوپدی، متخصص ارتوپدی، فوق تخصص ارتوپدی، فلوشیپ تومورهای اسکلتی، متخصص جراحی تومور اسکلت، مغز استخوان، مفصل لگن

ارتروپلاستی لگن یا تعویض مفصل لگن

مفصل لگن و جراحی تعویض مفصل لگن

تعویض مفصل لگن یا آرتروپلاستی لگن یکی از موفق ترین عمل های جراحی در انسان است. تعویض مفصل لگن موجب بهبود درد مزمن در لگن بیمار که زندگی معمول بیمار را به هم ریخته است می گردد. در عمل جراحی تعویض کامل مفصل لگن، یک مفصل آسیب دیده لگن با یک مفصل مصنوعی جایگزین می شود.

مفصل لگن بزرگترین مفصل در بدن انسان می باشد. وقتی این مفصل آسیب ببیند، تاثیر جدی بر عملکرد کل بدن و نیز فعالیت های طبیعی و روزمره شما خواهد داشت. وقتی مفصل هیپ دچار آسیب شدید در اثر آرتریت یا سایر بیماری های مفصلی گردد، جراحی تعویض مفصل لگن توصیه می گردد.

÷ارگی عضله، DHS، ACL، PCL، MCL، آرتروپلاستی، آرتروپلاستی زانو یا تعویض مفصل زانو، آرتروپلاستی لگن، آرتروپلاستی لگن یا تعویض مفصل لگن، آرتروپلاستی یا تعویض مفصل زانو، ارتروپلاستی زانو یا تعویض مفصل زانو، ارتروپلاستی لگن، ارتروپلاستی لگن یا تعویض مفصل لگن، ارتروپلاستی یا تعویض مفصل زانو، ارتروسکوپی، ارتروسکوپی تشخیصی، ارتروسکوپی تشخیصی زانو، ارتوپدی، ارتوپدی در اصفهان، اسپاسم عضله، استئوسارکوم، استئوسارکوم Osteosarcoma، استئوکندروم Osteochondroma، استخوان ران، اسکن رادیوایزوتوپ، اسیب ورزشی، انواع شکستگی استخوان، بافت‌های استخوانی، پارگی ACL، پارگی تاندون، پارگی رباط ÷ا، پارگی رباط پا، پارگی رباط صلیبی، پارگی رباط صلیبی پا، پای پرانتزی، پزشک ارتوپد، پلاک استخوان، پلاک گذاری استخوان شکسته شده، تروما، تشخیص تومور استخوانی، تشخیص و درمان شکستگی، تعویض مفصل ران و لگن، تعویض مفصل زانو یا آرتروپلاستی، تعویض مفصل زانو یا ارتروپلاستی، توده، توده استخوانی، توده استخوانی، جراحی توده استخوان، توده اسکلت، توده اسکلت، جراحی توده بدن، ترینگرفینگر، توده دست، توده دست، تومور استخوان، تومور استخوان چیست، سرطان استخوان چیست، تومور اسکلتی، تومور ژانت سل Giant cell tumor، تومورهای استئوژنیک، تومورهای اسکلتی، تومورهای بدخیم استخوان، تومورهای تهاجمی استخوان، تومورهای خوش خیم استخوان، تومورهای خوش خیم و بدخیم اسکلت بدن، جراحی استخوان شکسته، جراحی توده استخوان، جراحی توده بدن، جراحی تومور استخوان، جراحی تومور اسکلتی، جراحی شکستگی استخوان، جراحی لگن، جراحی های ارتو÷دی، جراحی های ارتوپدی، درمان ارتوپدی، درمان پای پرانتزی، درمان تومور استخوان، درمان سرطان استخوان، درمان شکستگی استخوان، دکتر محسن حیدری ارتوپد در اصفهان، دلایل شکستگی استخوان، رباط صلیبی پا، سارکوم یوینگ Ewing’s Sarcoma، سایت پزشک ارتوپد، سرطان استخوان، سلول های سرطانی بافت استخوان، سی تی اسکن، ام ار ای، رادیولوژی، شایعترین تومورهای اولیه بدخیم استخوانی، شکستگی، شکستگی استخوان، شکستگی استخوان چیست؟، شکستگی استخوان و عوارض آن، شکستگی فمور، شکستگی فمور و لگن، شکستگی گردن فمور، شکستگی لگن، شکستگی لگن، جراحی لگن، شکستگی های لگن، علائم تومور استخوان، علائم شکستگی، عمل جراحی تعویض مفصل لگن، فراکچر استخوان، فوق تخصص تومورهای اسکلتی، فوق تخصص جراحی تومور، فیزیوتراپی استخوان، کندروسارکوم Chondrosarcoma، کیست استخوانی Simple bone cyst، کیست غیرطبیعی استخوان، گذاشتن پلاک در استخوان، متخصص ارتوپدی، متخصص ارتوپدی، فوق تخصص ارتوپدی، فلوشیپ تومورهای اسکلتی، متخصص جراحی تومور اسکلت، مغز استخوان، مفصل لگن


عمل جراحی تعویض مفصل لگن چگونه انجام می شود؟

در عمل جراحی تعویض مفصل لگن، جراح ارتوپد، استخوان آسیب دیده را خارج می کند و یک فلز کره ای شکل جایگزین آن می کند. مفصل لگن مصنوعی دو استخوان لگن و ران را بهم وصل می کند. بالای مفصل حفره استابولار می باشد که بخشی از لگن است. این حفره شکل نیم کره دارد. داخل این حفره استابولوم، سر استخوان ران قرار می گیرد.

سر استخوان ران بالاترین بخش استخوان ران است که شکلی کره ای و گرد دارد. وقتی مفصل لگن در اثر آرتریت یا روماتیسم یا دلایل دیگر آسیب می بیند، معمولا شکستگی در هر دو استخوان کاسه ای شکل حفره استابولوم و نیز سر استخوان ران رخ می دهد.

پزشک، استابولوم را با استفاده از رنده های آهنی خاصی می تراشد و تمیز می کند. این کار موجب می شود باقیمانده غضروف و استخوان های اضافی از داخل حفره پاک شود و یک نیمکره کامل و تمیز داشته باشیم.

در بخش استخوان رانی مفصل، سر استخوان ران توسط جراح ارتوپد خارج می شود. بین سر استخوان فمور و تنه استخوان فمور بخشی به نام گردن استخوان فمور قرار دارد. در طی عمل جراحی تعویض مفصل لگن، گردن فمور توسط یک اره ارتوپدی مخصوصی برش داده می شود و سپس سر استخوان ران خارج می شود.

جراح ارتوپد سپس کاسه فلزی یا پلاستیکی را داخل حفره تراشیده استابولوم قرار می دهد و یک سر فلزی را داخل بخش باقیمانده گردن استخوان فمور قرار می دهد تا در مجموع با اتصال به هم مشابه یک مفصل کامل عمل کنند. این مفصل مصنوعی لگن در محلش ثابت می شود.

سر فلزی مفصل مصنوعی توسط یک بخشی بنام دسته استم به باقیمانده گردن فمور متصل می شود و جراح ارتوپد سر فلزی را با ورود آن به داخل کانال مرکزی استخوان ران محکم می کند.

سپس ارتوپد سطح داخلی آسیب دیده حفره استابولوم در ناحیه لگن را با استفاده از وسایل خاصی می تراشد. این کار سبب خارج شدن غضروف و استخوان های آسیب دیده و اضافی حفره استابولوم شده و یک سطح نیمکره ای سالم و تمیز را شکل می دهد.

لگن فلزی مصنوعی داخل ایم حفره استخوانی شکل داده قرار می گیرد و سپس کاسه پلی اتیلن یا پلاستیکی داخل این کاسه فلزی قرار داده می شود.

در برخی بیماران، ممکن است کاسه پلاستیکی توسط اتصالی مخصوص بدون استفاده از کاسه های فلزی در داخل حفره استابولوم قرار داده شود. این اتصال سیمان استخوانی نام دارد.

سر فلزی داخل این کاسه پلاستیکی به نحوی قرار می گیرد که بتواند در تمامی مسیرها حرکت کند و بچرخد.

عمل جراحی تعویض مفصل لگن یا آرتروپلاستی لگن می تواند به مقدار قابل توجهی از آرتریت لگن پیشگیری کند و بطور کامل یا نسبی کوتاهی پا را بهبود ببخشد. این عمل همچنین می تواند لنگش بیمار را بطور چشمگیری رفع کند.

مفصل هیپ یا لگن همانند همه مفاصل بدن انسان عمر همیشگی ندارد. این مفصل مصنوعی لگن ممکن است طی سالیان داخل استخوان شل و ناپایدار شوند.

جراحی تعویض مفصل لگن می تواند با هدف درمان درد طولانی مدت در لگن و نیز افزایش تحرک مفصل لگن انجام گردد.

عمل مذکور می تواند منجر به تسکین آلام و درد بیمار، بهبود عملکرد مفصل لگن و نیز بهبود توانایی راه رفتن طبیعی یا سایر حرکات مرتبط با لگن گردد.

جراحی تعویض مفصل لگن می تواند پایداری عملکردی بسیار بهتری برای لگن آسیب دیده شما ایجاد کند. شانس موفقیت جراحی تعویض مفصل لگن بسیار بالاست ودر نهایت می تواند بطور چشمگیری کیفیت عملکرد مفصل لگن را بهبود بخشد. متخصص ارتوپد در موارد زیر توصیه به جراحی تعویض مفصل زانو خواهد کرد:

آسیب شدید مفصلی، درد شدید مفصلی، عدم پاسخ به سایر درمان ها نظیر درمان دارویی، فیزیوتراپی یا تمرینات ورزشی

÷ارگی عضله، DHS، ACL، PCL، MCL، آرتروپلاستی، آرتروپلاستی زانو یا تعویض مفصل زانو، آرتروپلاستی لگن، آرتروپلاستی لگن یا تعویض مفصل لگن، آرتروپلاستی یا تعویض مفصل زانو، ارتروپلاستی زانو یا تعویض مفصل زانو، ارتروپلاستی لگن، ارتروپلاستی لگن یا تعویض مفصل لگن، ارتروپلاستی یا تعویض مفصل زانو، ارتروسکوپی، ارتروسکوپی تشخیصی، ارتروسکوپی تشخیصی زانو، ارتوپدی، ارتوپدی در اصفهان، اسپاسم عضله، استئوسارکوم، استئوسارکوم Osteosarcoma، استئوکندروم Osteochondroma، استخوان ران، اسکن رادیوایزوتوپ، اسیب ورزشی، انواع شکستگی استخوان، بافت‌های استخوانی، پارگی ACL، پارگی تاندون، پارگی رباط ÷ا، پارگی رباط پا، پارگی رباط صلیبی، پارگی رباط صلیبی پا، پای پرانتزی، پزشک ارتوپد، پلاک استخوان، پلاک گذاری استخوان شکسته شده، تروما، تشخیص تومور استخوانی، تشخیص و درمان شکستگی، تعویض مفصل ران و لگن، تعویض مفصل زانو یا آرتروپلاستی، تعویض مفصل زانو یا ارتروپلاستی، توده، توده استخوانی، توده استخوانی، جراحی توده استخوان، توده اسکلت، توده اسکلت، جراحی توده بدن، ترینگرفینگر، توده دست، توده دست، تومور استخوان، تومور استخوان چیست، سرطان استخوان چیست، تومور اسکلتی، تومور ژانت سل Giant cell tumor، تومورهای استئوژنیک، تومورهای اسکلتی، تومورهای بدخیم استخوان، تومورهای تهاجمی استخوان، تومورهای خوش خیم استخوان، تومورهای خوش خیم و بدخیم اسکلت بدن، جراحی استخوان شکسته، جراحی توده استخوان، جراحی توده بدن، جراحی تومور استخوان، جراحی تومور اسکلتی، جراحی شکستگی استخوان، جراحی لگن، جراحی های ارتو÷دی، جراحی های ارتوپدی، درمان ارتوپدی، درمان پای پرانتزی، درمان تومور استخوان، درمان سرطان استخوان، درمان شکستگی استخوان، دکتر محسن حیدری ارتوپد در اصفهان، دلایل شکستگی استخوان، رباط صلیبی پا، سارکوم یوینگ Ewing’s Sarcoma، سایت پزشک ارتوپد، سرطان استخوان، سلول های سرطانی بافت استخوان، سی تی اسکن، ام ار ای، رادیولوژی، شایعترین تومورهای اولیه بدخیم استخوانی، شکستگی، شکستگی استخوان، شکستگی استخوان چیست؟، شکستگی استخوان و عوارض آن، شکستگی فمور، شکستگی فمور و لگن، شکستگی گردن فمور، شکستگی لگن، شکستگی لگن، جراحی لگن، شکستگی های لگن، علائم تومور استخوان، علائم شکستگی، عمل جراحی تعویض مفصل لگن، فراکچر استخوان، فوق تخصص تومورهای اسکلتی، فوق تخصص جراحی تومور، فیزیوتراپی استخوان، کندروسارکوم Chondrosarcoma، کیست استخوانی Simple bone cyst، کیست غیرطبیعی استخوان، گذاشتن پلاک در استخوان، متخصص ارتوپدی، متخصص ارتوپدی، فوق تخصص ارتوپدی، فلوشیپ تومورهای اسکلتی، متخصص جراحی تومور اسکلت، مغز استخوان، مفصل لگن


آیا مفصل لگن من نیاز به جراحی دارد؟

آرتریت یکی از شایعترین علل جراحی تعویض مفصل لگن می باشد. همچنین ارتوپد جراح در موارد زیر نیز ممکن است جراحی تعویض مفصل لگن را توصیه کند:

 • آرتریت روماتوئید (حالتی که منجر به درد، سفتی و التهاب مفصلی می شود.)
 • نکروز استخوانی (بیماری که موجب مرگ استخوان در محل مفصل می شود.)
 • آسیب و ضربه به مفصل لگن
 • تومور استخوانی که منجر به شکستگی مفصل لگن شود.

ارتوپد جراح ممکن است قبل از جراحی درمان های دیگر شامل موارد زیر را توصیه کند:

 • استفاده از وسایل کمک حرکتی نظیر عصا یا واکر.
 • تمرین ورزشی منظم و اصولی
 • فیزیوتراپی
 • مصرف داروهای ضد التهابی و ضد درد.

این درمان ها می تواند درد مفصل لگن را کمتر کند و عملکرد حرکتی شما را بهبود بخشد. هرچند گاهی اوقات این درد لگن ادامه دارد و فعالیت های روزمره را برای شما دشوار می کند. در این وضعیت، عکسبرداری رادیولوژیکی برای ارزیابی وضعیت لگن انجام می گردد. در صورتی که عکس، آسیب مفصل لگن را نشان دهد، شما ممکن است نیاز به جراحی تعویض مفصل لگن داشته باشید.


چه کسانی کاندید مناسبی برای جراحی تعویض مفصل لگن هستند؟

اگر شما به دلیل مشکلات در لگن در انجام فعالیت های روزمره زندگی تان با مشکل مواجه هستید، احتمالا نیاز به اين عمل دارید. اگر شما در انجام فعالیت هایی نظیر پوشیدن لباس ها، دوش گرفتن، پیاده روی و خواب مشکل داشته باشید، می تواند کیفیت زندگی تان را بطور چشمگیری کاهش دهد. اگر شما به دلیل درد لگن نمی توانید به فعالیت در خارج از منزل بپردازید یا نمی توانید به درستی امور شغلی تان را انجام دهید، اگر شما به دلیل درد لگن نمی توانید بخوابید و مجبور به استفاده از داروهای ضد درد می شوید، بهتر است با یک متخصص ارتوپدی در خصوص این جراحی مشورت کنید.


چه کسانی نیاز به عمل جراحی تعویض مفصل لگن دارند؟

به دلایل گوناگون ممکن است مفصل لگن آسیب شدیدی ببیند. شایعترین دلایل عبارتند از:

 • وقتی مفصل ران به دلیل آرتریت یا صدمه دچار شکستگی گردد.
 • شکستگی مفصل لگن و حفره استابولوم
 • نکروز و آسیب سر استخوان فمور به دلیل خونرسانی ناکافی محل
 • آسیب مفصل هیپ به دلیل بیماری روماتیسم
 • دررفتگی مادرزادی و در نتیجه شکستگی مفصل لگن

در این بیماران، اگر درد لگن شدید نباشد، می توان با استفاده از داروهای ضد درد و ضد التهابی درمان شود اما اگر بیمار درد شدید داشته باشد، عمل جراحی تعویض مفصل لگن می تواند درد را از بین ببرد.


این نکته را به خاطر بسپارید که درد لگن ممکن است در هر جایی از جمله در اطراف لگن احساس شود. در برخی بیماران، درد لگن در اطراف لگن احساس نمی شود و این درد در ران ها احساس می شود. با تعیین منشا اصلی دردی که کیفیت زندگی تان را کاهش داده است، می توانید شانس پیدا کردن درمان مناسب را داشته باشید. در این صورت جراح ارتوپد برای تصمیم گیری در خصوص نیاز به جراحی تعویض مفصل لگن کمکتان خواهد کرد.


سوالات شایع جراحی تعویض مفصل لگن:

دلایل تعویض مفصل لگن چیست؟

جراحی تعویض مفصل لگن پروسه ای است که در آن مفصل لگن قدیمی و آسیب دیده با یک مفصل مصنوعی یا پروتز جایگزین می شود. آرتریت مفصل لگن می تواند دلایل و انواع مختلفی داشته باشد که شامل:

 • آرتریت (التهاب مفصلی) ناشی از تروما یا صدمه: آرتریت ناشی از ضربه و صدمه در این گروه جا می گیرد. این ضربه می تواند موجب آسیب غضروف مفصلی هم گردد.
 • آرتریت روماتوئید: این نوع آرتریت موجب تورم غشای سینوویال در مفاصل می گردد. آرتریت روماتویید موجب افزایش مایع سینوویال شده و منجر به درد و خشکی شدید مفصل لگن می گردد.

استئوآرتریت: نوعی بیماری دژنراتیو یا تخریبی می باشد که معمولا در میانسالی یا کهنسالی دیده می شود. استئوآرتریت می تواند موجب شکستگی غضروف مفصلی و استخوان های مفصل لگن گردد.


 چه زمانی بیمار نیاز به تعویض کامل مفصل لگن دارد؟

افراد بالای 50 سال آسیب پذیرترین افراد برای صدمات و بیماری های مفصل لگن هستند. افرادی که علائم زیر را داشته باشند، کاندید مناسبی برای جراحی تعویض مفصل لگن هستند:

 • آرتریت پیشرفته یا دیگر بیماری های پیشرفته مفصل لگن
 • سفتی و خشکی شدید مفصل لگن
 • درد شدیدی که فعالیت های روزانه بیمار را تحت تاثیر قرار دهد.
 • درد شدیدی که علیرغم استفاده از عصا، واکر یا داروهای ضد التهابی پایدار باشد و رفع نگردد.

شانس موفقیت جراحی تعویض مفصل لگن چقدر است؟

خوشبختانه شانس موفقیت جراحی تعویض مفصل لگن بالای 95% می باشد. این بدان معناست که درد بیشتر بیماران بعد از عمل جراحی تعویض مفصل لگن بهبود می یابد. این بهبودی درد و شانس موفقیت به تدریج کاهش می یابد، بطوری که بعد از 10 سال از عمل جراحی تعویض مفصل لگن، شانس موفقیت عمل 90-95 % و بعد از 20 سال از عمل جراحی تعویض مفصل لگن، شانس موفقیت به 80-85 درصد کاهش می یابد. درصورتی که پروتز یا ایمپلنت لگن شل شود یا دچار پارگی گردد، ممکن است جراح ارتوپد عمل جراحی مجدد تعویض مفصل لگن را توصیه کند.


خطرات احتمالی عمل جراحی تعویض مفصل لگن چیست؟

معمولا قبل از عمل جراحی تعویض مفصل لگن، خطرات و عوارض احتمالی جراحی به بیماران توضیح داده می شود. این عوارض احتمالی پس از عمل شامل:

 • دررفتگی مفصل لگن
 • لخته خون یا آمبولی در لگن و پاها (DVT)
 • عفونت محل عمل

البته بسته به شرایط جسمی هر فرد ممکن است عوارض دیگری نیز ایجاد شود. بهتر است قبل از عمل جراحی تعویض مفصل لگن با جراح ارتوپد یا شرکت تسهیلگر درمانتان مشورت کنید.


روند عمل جراحی چگونه است؟

بطور کلی در یک عمل جراحی تعویض مفصل لگن، بخش آسیب دیده مفصل لگن خارج و با یک بخش مصنوعی یا پروتز جایگزین می گردد. پروتز لگن معمولا از یک تنه تشکیل شده که استخوان لگن را به استخوان ران وصل می کند. همچنین از یک کاپ تشکیل شده که داخل مفصل لگن قرار می گیرد. جنس این تنه و کاپ از نوعی فلز (وگاهی پلاستیک یا سرامیک) می باشد، در حالی که جنس بخش مفصلی سرامیکی است.

بطور کلی پروتز لگن 2 نوع مختلف دارد: پروتزهای سیمانی و پروتزهای غیر سیمانی.

پروتزهای غیر سیمانی توسط یک سطح ویژه ای به استخوان وصل می شوند. به عبارت دیگر یک سر پروتزهای غیر سیمانی به داخل کانال استخوان ران محکم شده و سر دیگر پروتز داخل مفصل لگن قرار می گیرد. در پروتزهای سیمانی، از یک چسب جراحی برای اتصال پروتز به مفصل استفاده می گردد.

برخی اوقات بسته به شرایط بیمار از ترکیبی از این دو نوع پروتز توسط جراح ارتوپد استفاده می شود.


دستورالعمل های بعد از عمل جراحی تعویض مفصل لگن چیست؟

محل عمل باید خشک و تمیز باشد. این مسئله بعد از ترخیص از بیمارستان بسیار اهمیت دارد. سایر مراقبت های پس از عمل جراحی تعویض مفصل لگن بستگی به نوع عمل بیمار دارد. بنابراین مراقبت های مقتضی قبل از ترخیص از بیمارستان توسط پزشک به شما ارائه خواهد شد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 4 =